Quick verandert van naam

Een bocht van 180°: Zeg niet langer Quick… maar Slow

Als favoriete Belgische fastfoodketen roept Quick op om het een keertje rustig aan te doen en een versnelling lager te schakelen. Is het een radicale verandering van het concept? Een bocht van 180°? Niet echt.

In een periode van het jaar die bijzonder gevaarlijk blijkt op vlak van verkeersveiligheid wil Quick automobilisten, op geheel eigen wijze, aanmoedigen om hun voet van het gaspedaal te halen. Snelheidsovertredingen blijven één van de belangrijkste oorzaken van zware ongevallen in ons land, en als sterk Belgisch merk wenst Quick de vele bewustwordingscampagnes te ondersteunen die in oktober en november plaatsvinden. Concreet zullen twee Quick-restaurants, dat in Wilrijk op 23 oktober en dat in Herstal op 24 oktober, hun logo Quick inruilen voor Slow. Deze symbolische sensibiliseringscampagne, die tot 2 november loopt, zal ook online leven.

De Quick-zuil, een herkenningspunt én een efficiënt middel om chauffeurs te doen vertragen

In 2018 telde België meer dan 38.000 verkeersongevallen, met bijna 50.000 slachtoffers tot gevolg - in vergelijking tot 2017 [1] zijn de cijfers jammer genoeg verder blijven stijgen. Als gevolg van de uurverandering en het korter worden van de dagen zijn oktober en november de maanden met het hoogste percentage ongevallen: ze zijn goed voor een vijfde van de jaarlijkse verkeersongevallen. Daarnaast wordt 25% van de dodelijke ongevallen veroorzaakt door overdreven snelheid. Aldus is het cruciaal om het bewustzijn rond verkeersveiligheid te vergroten tijdens deze periode. 

Quick wil zijn steentje hiertoe bijdragen.

Kevin Derycke, CEO van Burger Brands Belgium, legt uit: « Onze Quick-zuilen zijn van ver te zien, vooral langs snelwegen. Bij Quick willen we van deze zichtbaarheid gebruik maken om, op onze eigen manier, de sensibiliseringsacties en ruimere beweging rond verkeersveiligheid extra in de verf te zetten». 

Om automobilisten aan te moedigen om hun snelheid te minderen tijdens deze gevaarlijke periode, zal het merk van 23 oktober tot 2 november omgedoopt worden tot Slow, met als aangepaste baseline « Eat Quick. Drive Slow ». 

Een campagne zichtbaar zowel in restaurants als online

Quick-liefhebbers zullen deze tijdelijke identiteitsverandering vooral kunnen waarnemen in de restaurants van Wilrijk en Herstal.

«Het is een symbolische keuze omdat deze twee vestigingen langs grote verkeersaders gevestigd zijn. Zo ligt het restaurant in Wilrijk aan de A12 die Antwerpen en Brussel met elkaar verbindt. Het is een zeer drukke weg met enkele zwarte kruispunten, waar jaarlijks een groot aantal ongevallen valt te betreuren. Ook de snelwegen in de buurt van het Quick-restaurant in Herstal behoren tot de drukste van Wallonië en hebben helaas al te veel ongelukken gekend.» voegt Kevin Derycke nog toe. 

Tegelijkertijd zal Quick een online campagne lanceren, waarbij, onder andere, het logo tijdelijk zal worden vervangen op de Facebook-pagina en het Instagram-account van Quick, net als op de website en in de MyQuick app. 

« Deze campagne, met een ludieke insteek, betreft wel degelijk een serieus onderwerp, dat ons nauw aan het hart ligt. Daarom willen we het mee onder de aandacht brengen, op onze manier. We hopen dat ze haar vruchten zal afwerpen en dat ze bij de Belgische bestuurders weerklank zal vinden, besluit Kevin Derycke.

[1] https://statbel.fgov.be/nl/themas/mobiliteit/verkeer/verkeersongevallen

 

Contacteer ons
Wim Lefebure Whyte Corporate Affairs
Wim Lefebure Whyte Corporate Affairs
Over Quick

Het merk Quick, dat in 1971 zijn intrede deed in België, was de eerste burgerrestaurantketen van het land en is sindsdien leider met zijn bekende Giant. Vandaag telt het merk 81 restaurants in België en Luxemburg. In totaal zijn er in de twee landen bijna 3.500 mensen actief onder het merk Quick.

De Quick-restaurants worden beheerd door Burger Brands Belgium, dat in België ook BURGER KING® beheert.